Jumat, 20 September 2019

Permukaan Yahudi di Jerusalem Timur Meningkat